Bồn nằm TX000278

Mô tả chi tiết

 

Loại bồn

 

Dung tích (lít)

 

Đơn giá

 

Loại bồn

 

Dung tích (lít)

 

Đơn giá

 

Bồn đúng

 

500

 

4.530.000

 

Bồn nằm

 

500

 

4.980.000

 

      700

 

5.150.000

 

       700

 

5.890.000

 

1.000

 

7.400.000

 

1.000

 

7.840.000

 

1.500

 

11.000.000

 

1.500

 

11.440.000

 

2.000 ĐKN

 

13.150.000

 

2.000 ĐKN

 

14.340.000

 

2.000 ĐKL

 

13.750.000

 

2.000 ĐKL

 

14.770.000

 

2.500

 

18.100.000

 

2.500 

 

19.150.000

 

3.000

 

19.790.000

 

3.000

 

21.420.000

 

4.000

 

25.020.000

 

4.000

 

25.950.000

 

5.000

 

27.690.000

 

5.000

 

30.470.000

 

6.000

 

41.520.000

 

6.000

 

43.780.000

 

10.000

 

67.350.000

 

10.000

 

77.590.000

Còn hàng

CALL

  
  • Mua ngay giao tận nơi (Nhân viên sẽ liên hệ khi có hàng)
    • Họ và tên
    • Số di động
    • Email
    • Địa chỉ giao hàng, ghi chú số lượng nếu có

Lịch sử truy cập