Co ren ngoài thau CRNTBM

Mô tả chi tiết

 

  Co ren ngoài (Male threaded elbow)    
CRN21 Co RN 21 Bình Minh  cái            3.520
CRN27 Co RN 27 Bình Minh  cái            4.400
CRN34 Co RN 34 Bình Minh  cái            7.810
CRN21.27 Co RN 21 @27 Bình Minh  cái            3.850
CRN27.21 Co RN 27 @21 Bình Minh  cái            4.400
CRN34.21 Co RN 34 @21 Bình Minh  cái            4.730
CRN34.27 Co RN 34 @27 Bình Minh  cái            5.830 

Còn hàng

CALL

  
  • Mua ngay giao tận nơi (Nhân viên sẽ liên hệ khi có hàng)
    • Họ và tên
    • Số di động
    • Email
    • Địa chỉ giao hàng, ghi chú số lượng nếu có

Lịch sử truy cập