Nối giảm (Reducing socket) NGBM

Mô tả chi tiết

 

  Nối rút trơn (Reducing socket)      
N27.21 Nối  27*21 Bình Minh  cái            2.310
N34.21 Nối  34*21 Bình Minh  cái            2.860
N34.27 Nối  34*27 Bình Minh  cái            3.300
N42.21 Nối  42*21 Bình Minh  cái            4.180
N42.27 Nối  42*27 Bình Minh  cái            4.400
N42.34 Nối  42*34 Bình Minh  cái            5.060
N49.27 Nối  49*27 Bình Minh  cái            6.270
N49.34 Nối  49*34 Bình Minh  cái            6.930
N49.42 Nối  49*42  Bình Minh  cái            7.370
N60.21 Nối 60*21 Bình Minh  cái            8.910
N60.27 Nối  60*27 Bình Minh  cái            9.350
N60.34 Nối 60*34 Bình Minh  cái          10.230
N60.42 Nối 60*42M Bình Minh  cái            3.190
N60.42D Nối 60*42D Bình Minh  cái          10.780
N60.49 Nối  60*49M Bình Minh  cái            3.190
N60.49D Nối  60*49D Bình Minh  cái          11.110
N75.60 Nối 75*60 TC Bình Minh  cái          10.780
N90.49 Nối  90*49 Bình Minh  cái          22.110
N90.60 Nối  90*60M Bình Minh  cái            8.140
N90.60d Nối  90*60 D Bình Minh  cái          22.550
N90.75 Nối  90*75 TC Bình Minh  cái          19.580
N114.60 Nối 114*60 M Bình Minh  cái          15.180
N114.60D Nối 114*60 D Bình Minh  cái          44.440
N114.90 Nối 114*90M Bình Minh  cái          15.290
N114.90D Nối 114*90 D Bình Minh  cái          49.610
N168.114 Nối 168*114 TC Bình Minh  cái        129.140
N220.168 Nối 220*168 TC Bình Minh  cái        281.270 

 

Còn hàng

CALL

  
  • Mua ngay giao tận nơi (Nhân viên sẽ liên hệ khi có hàng)
    • Họ và tên
    • Số di động
    • Email
    • Địa chỉ giao hàng, ghi chú số lượng nếu có

Lịch sử truy cập