Nối răng ngoài (Male socket) NRNBM

Mô tả chi tiết
  Nối ren ngoài (Male thread socket)      
RN21 Nối RN 21 Bình Minh  cái            1.540
RN27 Nối RN 27 Bình Minh  cái            2.310
RN34 Nối RN 34 Bình Minh  cái            3.960
RN42 Nối RN 42 Bình Minh  cái            5.720
RN49 Nối RN 49 Bình Minh  cái            7.040
RN60 Nối RN 60 Bình Minh  cái          10.340
RN90 Nối RN 90 Bình Minh  cái          23.650
RN114 Nối RN 114 Bình Minh  cái          46.090 

 

 

Còn hàng

CALL

  
  • Mua ngay giao tận nơi (Nhân viên sẽ liên hệ khi có hàng)
    • Họ và tên
    • Số di động
    • Email
    • Địa chỉ giao hàng, ghi chú số lượng nếu có

Lịch sử truy cập