Ống nhựa Bình Minh BM

Mô tả chi tiết

 

Bảng giá ống uPVC Bình Minh
(Áp dụng từ 08/03/2010)
 (Theo giá chính thức của nhà sản xuất) 
Mã hàng
(ID)
Tên hàng
(Product name)
Thương hiệu (Branded)  ĐVT
(Unit) 
 Đơn giá
(Unit price) 
Tiêu chuẩn BS 3505:1968 (Hệ inch)      
21 Ống uPVC BM 21*1*6mm Bình Minh  m             6.820
27 Ống uPVC BM 27*1*8mm Bình Minh  m             9.680
34 Ống uPVC BM 34*2*0mm Bình Minh  m           13.530
42 Ống uPVC BM 42*2*1mm Bình Minh  m           18.040
49 Ống uPVC BM  49*2*4mm Bình Minh  m           23.540
60 Ống uPVC BM 60*2*0mm Bình Minh  m           24.860
602,8 Ống uPVC BM  60*2*8mm Bình Minh  m           34.320
90 Ống uPVC BM 90*1*7mm Bình Minh  m           31.680
902,9 Ống uPVC BM 90*2*9mm Bình Minh  m           53.680
903,8 Ống uPVC BM 90*3*8mm Bình Minh  m           69.520
1143,2 Ống uPVC BM 114*3*2mm Bình Minh  m           75.680
1143,8 Ống uPVC BM 114*3*8mm Bình Minh  m           89.100
1144,9 Ống uPVC BM 114*4*9mm Bình Minh  m         114.070
1684,3 Ống uPVC BM 168*4*3mm Bình Minh  m         149.380
1687,3 Ống uPVC BM 168*7*3mm Bình Minh  m         249.480
220 Ống uPVC BM 220*5*1mm Bình Minh  m         231.220
2206,6 Ống uPVC BM 220*6*6mm Bình Minh  m         297.220
2208,7 Ống uPVC BM 220*8*7mm Bình Minh  m         387.860
Tiêu chuẩn TCVN 6151:1996 - ISO 4422 (Hệ mét)    
631,6 Ống uPVC BM 63*1*6mm Bình Minh  m           23.540
631,9 Ống uPVC BM 63*1*9mm Bình Minh  m           27.280
633 Ống uPVC BM 63*3*0mm Bình Minh  m           41.580
751,5 Ống uPVC BM 75*1*5mm Bình Minh  m           26.620
752,2 Ống uPVC BM 75*2*2mm Bình Minh  m           37.950
753,6 Ống uPVC BM 75*3*6mm Bình Minh  m           59.510
901,5 Ống uPVC BM 90*1*5mm Bình Minh  m           32.010
902,7 Ống uPVC BM 90*2*7mm Bình Minh  m           55.220
904,3 Ống uPVC BM 90*4*3mm Bình Minh  m           85.140
1101,8 Ống uPVC BM 110*1*8mm Bình Minh  m           45.980
1103,2 Ống uPVC BM 110*3*2mm Bình Minh  m           79.310
1105,3 Ống uPVC BM 110*5*3mm Bình Minh  m         126.170
1404,1 Ống uPVC BM 140*4*1mm Bình Minh  m         127.930
1406,7 Ống uPVC BM 140*6*7mm Bình Minh  m         201.410
1604 Ống uPVC BM 160*4*0mm Bình Minh  m         141.900
1604,7 Ống uPVC BM 160*4*7mm Bình Minh  m         166.210
1607,7 Ống uPVC BM 160*7*7mm Bình Minh  m         264.000
2005,9 Ống uPVC BM 200*5*9mm Bình Minh  m         258.830
2009,6 Ống uPVC BM 200*9*6mm Bình Minh  m         409.860
2256,6 Ống uPVC BM 225*6*6mm Bình Minh  m         325.380
22510,8 Ống uPVC BM 225*10*8mm Bình Minh  m         517.550
2507,3 Ống uPVC BM 250*7*3mm Bình Minh  m         400.070
25011,9 Ống uPVC BM 250*11*9mm Bình Minh  m         633.270
2808,2 Ống uPVC BM 280*8*2mm Bình Minh  m         502.480
28013,4 Ống uPVC BM 280*13*4mm Bình Minh  m         798.820
3159,2 Ống uPVC BM 315*9*2mm Bình Minh  m         632.940
31515 Ống uPVC BM 315*15mm Bình Minh  m       1.003.750
40011,7 Ống uPVC BM 400*11*7mm Bình Minh  m       1.016.510
40019,1 Ống uPVC BM 400 * 19*1mm Bình Minh  m       1.622.830
45013,8 Ống uPVC BM 450*13*8mm Bình Minh  m       1.393.700
45021,5 Ống uPVC BM 450*21*5mm Bình Minh  m       2.130.370
50015,3 Ống uPVC BM 500*15*3mm Bình Minh  m       1.715.450
50023,9 Ống uPVC BM 500*23*9mm Bình Minh  m       2.628.010
56017,2 Ống uPVC BM 560*17*2mm Bình Minh  m       2.159.960
56026,7 Ống uPVC BM 560*26*7mm Bình Minh  m       3.293.180
63019,3 Ống uPVC BM 630*19*3mm Bình Minh  m       2.725.910
6303 Ống uPVC BM 630*3*0mm Bình Minh  m       4.155.910
Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (Hệ mét)      
45013,8 Ống uPVC BM 450*13*8mm Bình Minh  m       1.393.700
45021,5 Ống uPVC BM 450*21*5mm Bình Minh  m       2.130.370
50015,3 Ống uPVC BM 500*15*3mm Bình Minh  m       1.715.450
50023,9 Ống uPVC BM 500*23*9mm Bình Minh  m       2.628.010
56017,2 Ống uPVC BM 560*17*2mm Bình Minh  m       2.159.960
56026,7 Ống uPVC BM 560*26*7mm Bình Minh  m       3.293.180
63019,3 Ống uPVC BM 630*19*3mm Bình Minh  m       2.725.910
630,3 Ống uPVC BM 630*30mm Bình Minh  m       4.155.910
         


Còn hàng

CALL

  
  • Mua ngay giao tận nơi (Nhân viên sẽ liên hệ khi có hàng)
    • Họ và tên
    • Số di động
    • Email
    • Địa chỉ giao hàng, ghi chú số lượng nếu có

Lịch sử truy cập