Bồn Tiểu

Đặc tính kỹ thuật         
  Bồn tiểu U-417V đã bao gồm:
Gioăng nối tường UF-104B WP(VU) Đầu phun UF-417R Ống cấp nước A-417R(A), A-U417R(B)  
 
 

Mã: U - 417V Danh mục:
.
.
.
.