Hiển thị tất cả 21 kết quả

Mã Số: TX000737

Tiền Phong

Ống HDPE

Mã Số: TX000749

Tiền Phong

Nối góc 90° hàn (PN10)

Mã Số: TX000750

Tiền Phong

BA CHẠC 90° Hàn

Mã Số: TX000751

Tiền Phong

Nối góc 45° Hàn

Mã Số: TX000752

Tiền Phong

Bộ chụp lọc nước

Mã Số: TX000753

Tiền Phong

Bích nối ống

Mã Số: TX000754

Tiền Phong

Ba chạc 45 hàn

Mã Số: TX000755

Tiền Phong

Đầu nối chuyển bậc

Mã Số: TX000756

Tiền Phong

Vành bích thép

Mã Số: TX000779

Tiền Phong

Ống HDPE đặc chủng

Mã Số: TX000748

Tiền Phong

Nối thẳng ren trong

Mã Số: TX000747

Tiền Phong

Bích thép (mạ kẽm)

Mã Số: TX000738

Tiền Phong

Nối thẳng

Mã Số: TX000739

Tiền Phong

Nối chuyển bậc

Mã Số: TX000740

Tiền Phong

Ba chạc 90 độ

Mã Số: TX000741

Tiền Phong

BA CHẠC 90° chuyển bậc

Mã Số: TX000742

Tiền Phong

Nối góc 90°

Mã Số: TX000743

Tiền Phong

Nối góc 90° Một đầu ren ngoài

Mã Số: TX000744

Tiền Phong

Khâu nối ren ngoài

Mã Số: TX000745

Tiền Phong

Đầu bịt

Mã Số: TX000746

Tiền Phong

Đai khởi thuỷ

.
.
.
.