Vòi Chậu Và Sen Tắm

Đặc tính kỹ thuật  
 

   
 

Mã: BFV- 4000S Danh mục:
.
.
.
.