Vỏi nhựa núm vặn có đầu nối ống nhựa MH

Danh mục:
.
.
.
.