Vỏi nhựa núm vặn có đầu nối ống nhựa MH

30,700  22,000 

Danh mục: