Bộ Bít Xả Ren Ngoài

Sản phẩm mới của Bình Minh. SP có các side như sau: @60, 90, 114, 140 và 168. Rất tiện dụng cho công trình.

Danh mục: