Sàn nhựa Aimaru giả gỗ A-4039

Sàn nhựa giả gỗ Aimaru.

Qui cách:

– Kích thước: 184mm x 950mm x 3mm (WL 0.3mm)

– Đóng gói:     19 tấm/3.32m2/thùng

Danh mục:
.
.
.
.