Sàn nhựa giả thảm Galaxy MSC 2206

Qui Cách:

  • Kích thước: 455mm x 455mm x 3mm (WL 0.3mm)
  • Đóng thùng: 16tấm/3.31m2/thùng
Danh mục: