Sàn nhựa Loose-Lay 2961633

Qui Cách:

  • Kích thước: 203 x 1.219.2 x 4.5mm ( WL 0.5mm)
  • Đóng thùng: 10 tấm/2.48m2/thùng
Danh mục:
.
.
.
.