Van bi đồng tay gạt MI DN32 (1×1/4″)

Đặc Điểm kỹ thuật

Van bi đồng, nối ren.

Tay van màu xanh

Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000

Áp lực làm việc Max. 10 Bar ~ 10 Kg/cm2

Nhiệt độ làm việc Max. 90oC

Danh mục: