Y giảm 220×168 PVC

Y giảm 220×168 hay còn gọi là T 45 độ.  Sản phẩm chuyên dụng cho những công trình lớn.

Danh mục: