Bồn Tiểu

Đặc tính kỹ thuật                     
  Bồn tiểu nam, dạng treo

   
 

Mã: U - 116V Danh mục: