Vòi Chậu Và Sen Tắm

Đặc tính kỹ thuật
 

Mã: BFV-903S Danh mục: