Bồn Tiểu

Đặc tính kỹ thuật

  Bồn tiểu xả rửa bằng vành Rim Sản phẩm đã bao gồm gioăng nối tường UF-13WP(VU ) Đã có mặt trên thị trường vào xuân 2008

   
 

Mã: U - 440V Danh mục:
.
.
.
.