Phụ Kiện MS Series

Đặc tính kỹ thuật 
 
Kệ gương (588 x125 x 24)

   
 

Mã: KF-642V Danh mục: