Bồn Tiểu

Đặc tính kỹ thuật

  Bồn tiểu xả rửa bằng vành Rim Đã có mặt trên thị trường vào hè 2008

   
 

Mã: U - 431VR Danh mục: