Vòi Chậu Và Sen Tắm

Đặc tính kỹ thuật
 

   

 

Mã: LFV - 8000S Danh mục: