Sen Tắm Buồng Vách Kính

Đặc tính kỹ thuật 
 

   
 

Mã: BFV-7000B Danh mục:
.
.
.
.