Sen Tắm Nhiệt Độ

Đặc tính kỹ thuật
   

   
 

Mã: BFV-8145T-1C Danh mục: