Bồn tắm massage Jacuzzi

– Bồn tắm Massage-Jacuzzi. –  Sục sóng MASSAGE: Lợi dụng dòng nước chảy tuần hoàn tạo ra các đợt sóng vỗ massage vào các vùng lưng, sườn, chân.

Mã: MSBV-17 Danh mục: