Sen Tắm Buồng Vách Kính

Đặc tính kỹ thuật   
 

 

Mã: LFV-7000B Danh mục: