Phụ Kiện CB Series

Đặc tính kỹ thuật                   
Móc áo (107 x 91 x 64)                                                   

   
 

Mã: H-481V Danh mục: