Sen Tắm Buồng Vách Kính

Đặc tính kỹ thuật 
 

   
 
 

Mã: BFV-28S Danh mục:
.
.
.
.