Sen Tắm Buồng Vách Kính

Đặc tính kỹ thuật  
 

   

 

Mã: BFV-70S Danh mục: